Òptima

Una empresa amb futur és la que comença a escriure l’avui,  no deixa res a l'atzar,  planifica quina serà la seva trajectòria i a on vol arribar.

Consultoria estratègica

Acompanyem a les empreses a definir la seva estratègia.
Sabem on estem, decidim on volem arribar, i tracem el camí que ens hi portarà.
Tan important és saber què hem de fer, com què no hem de fer.
On hem d'invertir els recursos i on no hem de gastar ni temps
Fem plans, fem realitats.

Protocol familiar

Document marc que recull les directrius de la relació Família – Empresa, imprescindible per garantir la continuïtat de l’activitat empresarial i la unitat familiar en el temps.

Resultat: Conciliació entre la vida familiar - empresarial.

Pujar

Diagnosi Empresarial

Una ràpida radiografia (dues/tres jornades) per determinar l’estat real de l’empresa en qüestions financeres, organitzatives i de gestió.

Resultat: L’empresa coneix la seva situació real i les millores a desenvolupar a nivell financer, funcional i operatiu.

Pujar

Plans Estratègics

Definir /actualitzar la missió i visió de l’empresa, objectius estratègics claus i pla d’acció per aconseguir-los.

Resultat: El necessari “full de ruta” amb accions concretes i els indicadors de mesura del grau d’assoliment.

Pujar

Quadres de comandament

Creació dels quadres de control que evidenciïn l’evolució quantitativa dels paràmetres de referència, disposant així de la informació actualitzada de la marxa de l’empresa en tot moment.

Resultat: Direcció disposa d’eines de control continu per una millor capacitat de gestió i presa de decisions.

Pujar

Control i reducció de costos

Establir els mecanismes de coneixement i control dels costos reals de cada producte, servei, comanda, obra, etc.

Resultat: L’empresa coneix el valor del cost de cada producte, servei, comanda, obra, etc. I quines mesures correctores aplicar.

Pujar

Activació de Comitè de Direcció

Creació i posada en marxa del sistema de direcció col·legiada, basada en la coordinació del criteri i propostes del cos directiu de l’empresa.

Resultat: Augment de la coordinació interdepartamental, desenvolupament de la responsabilitat col·lectiva.

Pujar

Estudi i Pla de Viabilitat

Anàlisi de la viabilitat de l’empresa i elaboració del corresponent Pla dirigit a restablir el seu equilibri econòmic–patrimonial i millorar la seva rendibilitat.

Resultat: Davant situacions delicades, l’empresa disposa de pla d’acció a seguir per assegurar la seva continuïtat i millorar la seva rendibilitat.

Pujar

Creació de Projectes comercials

Elaboració del Pla Comercial general o específic per producte/servei , mobilitzant als agents cap als objectius comercials segons els recursos disponibles.

Resultat: Gestió del control comercial, correlació entre objectius econòmics i objectius comercials.

Pujar

OPTIMA BUSINESS CONSULTING, SL

Avda. Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida) 25005 LLEIDA

Oficina Barcelona Trinxant 100 local. 08026. 93 457 41 45