Òptima

Petits canvis, grans resultats

Llistat de notícies

Actes i esdeveniments

Distintiu “Igualtat en l’Empresa" 2014 - Sol·licitud fins al 30 de novembre

Actes i esdeveniments

Dimecres, 12 de novembre de 2014

Us informem que s'ha convocat procediment i condicions per a la concessió del distintiu “Igualtat en l’empresa” per al 2014.

Amb aquest distintiu es pretén reconèixer i estimular la tasca de les empreses compromeses amb la igualtat, segons l’article 50 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

Més informació:

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/igualdadEmpresa.htm

"Orden SSI/1994/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2014, y se establecen sus bases reguladoras"

OPTIMA BUSINESS CONSULTING, SL

Avda. Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida) 25005 LLEIDA

Oficina Barcelona Trinxant 100 local. 08026. 93 457 41 45