Estratègia RRHH i polítiques de personal

Externalitzacó

|Alt Imatge2|

Estratègia RRHH i polítiques de personal

La coherència comença per una definició de l'estratègia i les polítiques de personal per les quals es vol regir l'organització sencera.


La reflexió estratègica consisteix a identificar i acordar les línies d'actuació en matèria de gestió de persones que aportaran valor de cara al futur.

Partint de la situació actual, de saber què es fa, per què es fa, a quin cost i com es fa, es decidiran i consensuaran les línies d'actuació estratègica, es definiran les claus per ATREURE - DESENVOLUPAR - CRÉIXER - CANVIAR el talent a l'organització, revisant i optimitzant els programes de gestió de persones per guanyar eficiència i, finalment, es dissenyarà el Pla d'Acció.

* Els camps són obligatoris

Vull rebre més informació