Valoració de CVs

Tècnic/a d'Estudis


 • Referència: 044
 • 08/06/2022

Descripció

Empresa referent del sector industrial en plena expansió internacional precisa incorporar al seu equip un/a Tècnic/a d’Estudis.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Anàlisi de les sol·licituds d'oferta de projectes en un àmbit nacional i internacional (principalment França), a partir de la documentació rebuda del client, per comprendre correctament els treballs a oferir.
 • Mesuraments del projecte i càlcul dels costos. Sol·licitud d'ofertes als proveïdors habituals i específics per a l'obra en qüestió i/o possibles subcontractistes.
 • Comparatius de les ofertes rebudes.
 • Elaboració de la documentació tècnica, econòmica i administrativa que requereixi l’oferta/licitació.
 • Realització de propostes alternatives de millora, en cas que n'hi hagi, per tal d'assolir la millor solució i/o variants del projecte.
 • Seguiment de les ofertes per assolir l'adjudicació del projecte.

Dependència directa: Responsable de l’Àrea d’Estudis i Ofertes.

Perfil

 • Formació acadèmica: Arquitectura Tècnica, Enginyeria a l'Edificació, Enginyeria Tècnica, Arquitectura.
 • Informàtica: nivell avançat d’Excel. AutoCAD 2D/3D. Rhino valorable.
 • Idiomes: català i castellà i es valorarà Francès i Anglès.
 • Coneixements: coneixements tècnics d’obres de construcció.
 • Experiència professional: es valorarà experiència en un lloc similar.
 • Aspectes a valorar: busquem una persona amb iniciativa i pro activitat, amb autonomia. Metòdica i ordenada. Orientada al client, amb compromís, habilitats per treballar en equip. Capacitat d’ anàlisi complexes i capacitat d’aprenentatge.

Condicions:

 •  Horari: flexibilitat d’entrada i sortida entre les 7:30h i les 17:30h de dilluns a dijous i els divendres de 8h a 14h.
 • Contracte: feina estable.
 • Remuneració: a negociar segons vàlua.

Inscriu-te

Compartir