Valoració de CVs

Controller Financer/a


 • Referència: 036
 • 12/05/2022

Descripció

ATLAS ENERGIA que forma part d’un grup empresarial dedicat a la comercialització d'energia elèctrica, precisa incorporar un/a Controller Financer/a.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Col·laborar en l'elaboració de pressupostos anuals i del pla de negoci de l'empresa amb un punt de vista de control financer, donant suport mensualment amb reporting i coordinant auditories internes.
 • Dirigir i coordinar l'àrea comptable, administrativa i financera.
 • Analitzar conjuntament amb la Direcció General les possibles decisions estratègiques de la companyia des d'un punt de vista financer, en relació a nous productes, inversions o optimització dels recursos.
 • Analitzar la política d'inversions, finançament, riscos, amortitzacions,....
 • Gestionar la fiscalitat de l'empresa.
 • Definir, implantar i mantenir un correcte quadre de KPI's.
 • Funcions de controller en inversions, immobilitzats, compres, fabricació, R + D + I, comercial i màrqueting.
 • Coordinar amb assessors / auditors tota la gestió d'impostos, comptes anuals,...
 • Definir amb la Direcció General la política de costos i aplicar mesures per analitzar-los i reduir-los.
 • Realitzar auditories financeres internes. 

Dependència directa:  Direcció General.

Perfil

 • Formació acadèmica: ADE, Econòmiques o similar.
 • Idiomes: valorable domini de l'anglès.
 • Coneixements: finances, pressupostos, quadres de Comandament, coneixements en fons d’inversions i participacions.
 • Experiència professional: un mínim de 3-5 anys com a Controller o similar.
 • Aspectes a valorar: persona responsable, de confiança, amb iniciativa, dinàmica, executiva i resolutiva, amb capacitat per prendre decisions, capacitat analítica i bona preparació tècnica, habilitat per a la negociació, organitzada i estructurada.

Condicions:

 • Horari: jornada complerta de dilluns a divendres amb flexibilitat horària.
 • Contracte: estabilitat laboral.
 • Remuneració: a negociar segon vàlua.

Inscriu-te

Compartir