Valoració de CVs

Tècnic/a Responsable Administració i Finances


 • Referència: 089
 • 11/11/2021

Descripció

Important empresa requereix un/a Tècnic/a Responsable d’Administració i Finances per la seva delegació a Lleida.

Funcions i Responsabilitats a desenvolupar:

 • Aplicar la política i mecanismes de seguiment comptable, administrativa i financera.
 • Supervisió i control de la política i mecanismes de seguiment comptable de comptabilitat, administratives i financeres.
 • Aplicació i compliment de les polítiques de control de despeses de l’organització: bestretes, justificació de despeses etc. i el reflex en relació amb el pressupost anual.
 • Elaboració d’informació financera i comptes anuals.
 • Elaboració i supervisió del compliment del pressupost global anual (identificant possibles desviaments).
 • Seguiment processos de contractació i laborals.
 • Presentació d'impostos (trimestrals i anuals).
 • Supervisió dels processos d'auditories internes i externes, preparant la informació necessària per als auditors externs i comptabilitzar els ajustaments a aplicar si s’escau.
 • Gestió de les relacions amb els proveïdors de serveis centrals de l’organització i tractar d’obtenir condicions més favorables.
 • Coordinació del personal administratiu de l’empresa.
 • Qualsevol altra tasca d'acord amb la seva categoria professional que li encomani la Direcció.
 • Realitzar plans econòmics financers analitzant VAN i TIR (Valor Actual Net i Taxa Interna de Retorn).

Perfil

 • Formació acadèmica: preferiblement ADE.
 • Coneixements: es valorarà haver realitzat plans econòmics financers analitzant VAN i TIR (Valor Actual Net i Taxa Interna de Retorn).
 • Experiència professional: un mínim de 3 anys realitzant les funcions descrites.
 • Aspectes a valorar: persona responsable, resolutiva, analítica , amb capacitat d’organització i control, empàtica, amb habilitats de comunicació i de treballar en equip.

S'ofereix:

 • Horari:  de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00h i divendres de 9.00 a 14.00h.
 • Contracte: indefinit.
 • Remuneració: a valorar segons candidatures.

Inscriu-te

Compartir