Valoració de CVs

Tècnic/a de Comunicació i Assistent/a a Direcció


  • Referència: 088
  • 09/11/2021

Descripció

Cooperativa de la provincia de Lleida, precisa incorporar un/a Tècnic/a de Comunicació i Assistent/a a Direcció, amb la missió de redactar, revisar i publicar el material informatiu i divulgatiu de la cooperativa, gestionar les xarxes socials, el contingut web, organitzar el material publicitari, atendre i coordinar les relacions externes de la cooperativa, organitzar el protocol dels diferents actes i donar suport al Director general en reunions i actes.

 

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

  • COMUNICACIÓ Y ÀREA SOCIAL

- Edició, revisió i impressió de trameses generals a socis de caràcter social i tècnic.

- Coordinació, elaboració de continguts i publicació de les notícies a les xarxes socials i web corporativa.

- Edició, revisió i elaboració de material gràfic i publicitari.

- Coordinar la formació pels socis de la cooperativa.

- Exercir de contacte social de la cooperativa en iniciatives de compromís social i fer-ne el seguiment.

- Contacte amb els mitjans de comunicació. Elaboració de notes de premsa en casos d'actes, jornades i projectes destacats.

- Publicitat en diaris i revistes sectorials.

  • COORDINACIÓ I ASSISTENT A DIRECCIÓ

- Elaboració i revisió d'Actes d'òrgans oficials de la cooperativa. Assistència al Director General en les reunions de Consell Rector i Assemblea.

- Suport als membres de direcció en l'elaboració de dossiers tècnics i informatius, fer les presentacions per a jornades, redacció i/o revisió de comunicacions oficials. Suport protocolari i d'organització d'actes i jornades de la cooperativa.

- Coordinació arxiu oficial, tant del contingut gràfic com en contingut documental.

- Coordinació i atenció de visites de grups de caràcter social i Protocol en visites institucionals.

Perfil

  • Formació acadèmica: indiferent, tot i que es valoraran estudis en publicitat, relacions públiques, comunicació corporativa o protocol.
  • Coneixements: en comunicació escrita i oral, coneixements en xarxes socials i avançats d’ofimàtica.
  • Experiència professional: es valorarà experiència en lloc similar
  • Aspectes a valorar: persona responsable, capacitat de comunicació, afable, flexible, amb discreció i disponibilitat horària.

 

Condicions:

  • Horari: Jornada complerta i presencial.

Inscriu-te

Compartir