Valoració de CVs

Tècnic/a en Prevenció Riscos Laborals


 • Referència: 085
 • 02/11/2021

Descripció

Grup empresarial del sector de la construcció i el sector industrial necessita la incorporació a Lleida d'un Tècnic/a de prevenció de riscos professionals, qualitat i medi ambient.

Funcions i Responsabilitats a desenvolupar:

 • Participar en l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos laborals i les seves posteriors actualitzacions.
 • Realitzar, gestionar i fer seguiment de l’Avaluació de Riscos Laborals, la planificació de les activitats preventives i del Pla d’Emergència; així com el Pla de Qualitat i el Pla Ambiental dels centres que tingui assignats.
 • Coordinar i supervisar els serveis externs de prevenció contractats.
 • Assessorar el departament d’estudis en matèria de prevenció, qualitat i medi ambient.
 • Assegurar-se del compliment del Pla de seguretat i salut, pla de qualitat i pla ambiental.
 • Oferir solucions tècniques a possibles problemes o dubtes sorgits a les obres assignades en temes de qualitat.
 • Supervisar el Pla de Seguretat i Salut laboral de l'Obra, Pla de qualitat i Pla Ambiental, així com, les seves possibles actualitzacions i col·laborar amb el/la Cap d'Obra en la seva aplicació, comprovant-ne en tot moment el compliment, mitjançant visites periòdiques a l'Obra.
 • Facilitar la comunicació dels requisits legals de prevenció de qualitat i medi ambient a la línia de producció.
 • Investigar i analitzar els incidents ocorreguts a les Obres en matèria de prevenció per tal d'informar al/la Coordinador/a de prevenció i l'Àrea de prevenció de la Companyia dels incidents ocorreguts, així com de les dades que es sol·licitin per al tractament centralitzat.
 • Contribuir amb RR.HH a la planificació de les activitats formatives i informatives en matèria de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient del personal dels centres de treball que tingui assignats.
 • En cas que el/la tècnic/a superior de prevenció tingui l'especialitat d'Higiene serà l'encarregat/da d'establir les campanyes de mostreig, realitzar els mesuraments higiènics (soroll, il·luminació, vibracions, amiant, etc) i els informes consegüents, per verificar les condicions de treball, per adequar les avaluacions de riscos i plans de treball. Sempre seguint el que estableix la normativa vigent. En algunes situacions aquest servei es pot subcontractar, però el/la tècnic/a de prevenció de qualitat i medi ambient ha d'analitzar els resultats i adequar-los a normativa i necessitats de la seva organització.
 • Conèixer i complir amb el Sistema de Gestió de Qualitat, Prevenció i Medi Ambient; així com els específics del seu ofici i lloc de treball.
 • Proposar millores a les activitats actuals.

Perfil

 • Formació acadèmica: estudis universitaris tècnics (enginyeries, arquitectura, química...) o laborals. Máster en Prevenció de Riscos Laborals (imprescindible).
 • Experiència professional: experiència acreditada mínima de 2 anys realitzant tasques en serveis de prevenció externs i/o experiència en la gestió i control d’aspectes preventius. 
 • Aspectes a valorar: persona amb capacitat d’ organització i planificació, capacitat de raonament crític, anàlisi i adaptació de situacions i síntesi de solucions. Motivada per la qualitat i capacitat per treballar en equip.

S'ofereix:

 • Horari:  jornada partida de dilluns a dijous fins a les 18.00h. Divendres fins a les 14.00h.
 • Contracte: indefinit.
 • Remuneració: a valorar segons candidatures.

Inscriu-te

Compartir