Valoració de CVs

Tècnic/a Recursos Humans Generalista


 • Referència: 084
 • 02/11/2021

Descripció

Important empresa requereix un/a Tècnic/a de Recursos Humans Generalista per a les oficines de la ciutat de Lleida.

Funcions i Responsabilitats a desenvolupar:

 • Tasques vinculades a les relacions laborals:
 • Participar en l’aplicació de polítiques de Relacions laborals (prejubilacions, acomiadaments, negociacions col·lectives...).
 • Participar en les negociacions col·lectives amb la representació legal dels treballadors.
 • Col·laborar com a assessor laboral en la companyia.
 • Realitzar i supervisar la tramitació de documentació a organismes oficials (INEM, Seguretat Social, Departament de Treball...).
 • Rebre visites i atendre treballadors de la companyia.
 • Revisió de documentació de subrogacions o subcontractacions.
 • Tasques vinculades a la gestió de nòmines o laboral:
 • Confecció de nòmines.
 • Tramitació d’embargaments, bestretes, transferències bancàries...
 • Tramitacions a seguretat social, IRPF...
 • Redacció de contractes laborals.
 • Informar a Tresoreria General de la Seguretat Social d’altes i baixes de l’organització.
 • Informar a INEM dels contractes realitzats a través del sistema RED.
 • Tasques vinculades a la selecció de persones:
 • Col·laborar en processos de captació i reclutament de candidats per a cobrir vacants de l’organització.
 • Gestionar formació de les noves incorporacions.

Perfil

 • Formació acadèmica: Diplomat o Grau en Relacions Laborals (preferiblement).
 • Coneixements: bon domini d’eines ofimàtiques.
 • Experiència professional: experiència acreditada mínima de 2 anys en gestió de RRHH.
 • Aspectes a valorar: persona resolutiva, analítica, multifuncional i polivalent, amb capacitat d’organització i control, empàtica, habilitats de comunicació i de treballar en equip.

S'ofereix:

 • Horari:  jornada partida de dilluns a dijous fins a les 18.00h. Divendres fins a les 14.00h.
 • Contracte: estable.
 • Remuneració: a valorar segons candidatures.

Inscriu-te

Compartir