Valoració de CVs

Responsable de Departament de Sistemes de Protecció de Cultius


 • Referència: 046
 • 16/06/2021

Descripció

Evolya, SL, empresa que ofereix una amplia gamma de serveis de sistemes de protecció per a cultius, fertilitzants i nutrients, embalatges, farratges, etc, precisa incorporar un/a Responsable de departament de sistemes de protecció de cultius.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Implementar una estratègia comercial amb la finalitat de mantenir i augmentar la cartera de clients a través de diferents canals.
 • Proveir a l’empresa del numero d’obres suficients que garanteixin els objectius econòmics plantejats per gerència.
 • Planificar, coordinar i controlar els processos productius d’obra, tenint en compte que es desenvolupin segons les especificacions tècniques acordades amb el client.
 • Realitzar pressupostos de nous treballs tenint en compte els objectius de rendibilitat marcats i fer-ne el seguiment.
 • Càlcul dels materials i serveis necessaris.
 • Càlcul de les hores de mà d’obra directa i subcontractada.
 • Fer seguiment de les obres en curs presencialment, sempre que sigui possible per comprovar els procediments del personal, la qualitat del material instal·lat i parlar directament amb els clients.
 • Detectar nous tipus d’instal·lacions en el mercat amb la finalitat de preveure possibles nous productes a desenvolupar.
 • Creació i posada en marxa d’una finca experimental situada a Alguaire.
 • Convocar i dirigir una reunió setmanal del departament.
 • Dirigir l’equip comercial.
 • Supervisar el personal d’obra.

Dependència directa:  Gerència/Propietat.

Perfil

 • Formació acadèmica: Enginyer/a agrònom o similar (no imprescindible).
 • Idiomes: català i castellà. Valorable coneixements d’altres idiomes.
 • Coneixements: agronòmics. Es valoraran coneixements en programes Autocad, Sigpac o similar.
 • Experiència professional: en direcció d’equips i rols comercials, en tasques similars al lloc similar.
 • Aspectes a valorar: persona activa, amb empenta, responsable, amb capacitat de lideratge, amb habilitats comercials, de comunicació i negociació i amb ganes de desenvolupar-se i créixer amb el projecte empresarial.

Condicions:

 • Horari: flexibilitat horària. Cal tenir disponibilitat per viatjar a nivell nacional.
 • Contracte: feina estable.
 • Remuneració: atractiva retribució segons vàlua.

 

Inscriu-te

Compartir