Valoració de CVs

Director/a de Centre


 • Referència: 014
 • 09/03/2021

Descripció

La Fundació Aspamis, entitat privada sense ànim de lucre, que té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitats intel·lectuals i físiques, i de llurs familiars, precisa incorporar un/a Director/a de centre.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Gestionar i coordinar un equip de persones interdisciplinar, entre les quals hi ha personal qualificat i no qualificat.
 • Gestionar, analitzar i optimitzar el centre, els seus processos i procediments, l’atenció, l’organització i en definitiva la millora continua.
 • Organitzar el centre, per a que sempre estiguin coberts tots serveis.
 • Programar grups.
 • Gestionar incidències.
 • Vetllar per la distribució eficient de recursos.
 • Gestionar les compres del centre.
 • Seguir i millorar els protocols de treball de qualitat del centre.
 • Vetllar per a que la normativa interna de l’entitat es compleixi i per a que la qualitat establerta en els serveis sigui la òptima.

Dependència directa:  Gerència

Perfil

 • Formació acadèmica: formació universitària. Es valorarà formació en Psicologia, Infermeria, Treball Social o similar (oberts a valorar altres formacions).
 • Coneixements: de gestió i assistencials.
 • Experiència professional: recomanable experiència en sectors similars, educatius, assistencials, .... o haver gestionat equips de treball i/o departaments.
 • Carnet de conduir: si i vehicle propi per a desplaçar-se al centre de treball.
 • Aspectes a valorar: Persona responsable, rigorosa en la seva feina, amb idees fermes i que sigui constant amb les seves decisions. Amb gran capacitat de lideratge i de gestió de persones. I una molt bona orientació a les persones, entitats de caire social i amb vocació i sensibilitat cap a les relacions humanes. Amb capacitat organitzativa i gestora.

Condicions:

 • Horari: de 9h a 18h (parant una hora a dinar al centre). Requereix disponibilitat horària àmplia.
 • Contracte: 6 + indefinit.
 • Remuneració: segons vàlua.

Inscriu-te

Compartir