Valoració de CVs

Director/a d'Estratègia Operativa


 • Referència: 033
 • 10/07/2020

Descripció

Missió: en coordinació amb les Direccions de les diferents àrees de l’empresa, es responsabilitzarà de l’anàlisi, establiment de polítiques i coordinació de les operacions de la massa productiva i dels equips/unitats de producció. Vetllarà en tot moment per la màxima eficiència operativa.

Dependència: directa de Direcció General. Formarà part del Comitè de Direcció de l’empresa.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Definir estratègies operatives segons els imputs de productivitat (temps, volum de servei i de negoci, càrregues de treball, costos, indicadors claus, qualitat, canvis en normatives...), supervisant tota la gestió operativa per acomplir les fites de negoci.
 • Establir sistemes de control, raport i mesures correctores de la productivitat del personal productiu i dels equips, així com de la traçabilitat dels serveis. 
 • Definir polítiques de subcontractació d’externs, establint criteris clars i coneguts.
 • Seguiment i possible incidència en la gestió pressupostària de l’àrea operativa. Establir sistemes de millora contínua en la gestió dels costos.
 • Participació en la definició de la política salarial i d’incentius, així com en les polítiques de personal de l’àrea operativa.
 • Vetllar per la contínua implantació de noves tecnologies en la gestió operativa.
 • Coordinació constant amb els Departaments transversals: Financer, IT, etc.
 • Lideratge de l’equip a càrrec directe (5 Responsables d’Àrea) i indirectament de l’estructura que hi penja, sent proactiu en el manteniment d’un bon clima laboral, en l’acceptació de les polítiques per part del personal, així com en el seu benestar.

Perfil

 • Formació: Titulació superior, preferiblement Enginyeria Industrial, Llicenciatura en ADE o similar. Valorable MBA, Màster en Operacions o similars.
 • Experiència: mínima de 7 anys en càrrecs similars.
 • Coneixements: Valorable coneixement del funcionament dels plans de millora. Alta capacitat per la gestió numèrica.
 • Aspectes a valorar: busquem una persona rigorosa, disciplinada, constant i tenaç. Amb capacitat de comunicació i habilitats per la relació/gestió de persones i mentalitat de treball en equip.

S'ofereix:

 • Contracte: Contractació indefinida. Projecte laboral estable.
 • Horari: Dedicació complerta de dilluns a divendres.
 • Remuneració: Retribució de franja alta, negociable segon vàlua.

Inscriu-te

Compartir