Valoració de CVs

Gerent


 • Referència: 026
 • 16/05/2020

Descripció

Missió:

Gestionar i coordinar les àrees de l’empresa, dissenyant les estratègies i polítiques generals. Responsable de la gestió i rendibilitat organitzacional. Establir els objectius de planificació a curt, mig i llarg termini, assignar recursos per aconseguir l’equilibri entre la rendibilitat a curt i llarg termini.

Funcions i responsabilitats:

 • Elaborar, dirigir i liderar estratègies en la gestió de les àrees de negoci de l'empresa, optimitzant els costos.
 • Anàlisi, control i gestió econòmica de l’empresa.
 • Analitzar, proposar, i fer seguiment de les accions financeres, administratives, i gestió. 
 • Gestionar l’empresa optimitzant els costos i l’entitat en general, reportant l’anàlisi dels ratis econòmics i de gestió.
 • Realitzar, fer seguiment i supervisió de Pressupostos.
 • Establir estratègies per millorar el rendiment productiu i sistema de qualitat.
 • Organitzar i planificar els processos. Liderar incidències.
 • Supervisar tota la gestió de compres de l’empresa.
 • Direcció de l'equip de persones.

Perfil

 • Formació acadèmica: ADE, Empresarials o similar
 • Coneixements: Gestió d’empresa, ratis de gestió i econòmics, finances i comptabilitat
 • Experiència professional: Que demostri experiència de 5 o més anys en el món de l’empresa (sector industrial i/o serveis), en matèria de control de gestió, financer o una figura de comandament intermedi, que vulgui donar un salt professional.
 • Aspectes a  valorar: Persona responsable i rigorosa en la seva feina, organitzada, amb serietat i compromesa amb els tractes que es defineixin. Amb ganes, empenta, iniciativa i capacitat d’autonomia. Honrada i amb capacitat per prendre decisions. Capacitat per treballar en equip, lideratge, flexible, comunicativa. Visió de futur i de negoci, Analítica i resolutiva.

S'ofereix:

 • Entrar a treballar en una empresa sanejada i amb capacitat de creixement, en la que pot evolucionar en la seva carrera professional i personal.
 • Horari: Dedicació de dilluns a divendres.
 • Remuneració: salari fix + variable (a negociar). Es mourà sobre la franja dels 35.000-40.000€ bruts anuals

Inscriu-te

Compartir