Valoració de CVs

Gerència de Centre


 • Referència: 002
 • 15/01/2020

Descripció

La Fundació Aspamis, entitat privada sense ànim de lucre, vol incorporar un/a Gerent de Centre. La seva missió serà organitzar-ordenar i gestionar el centre, aconseguint una bona atenció a usuaris i famílies des de l’eficàcia i eficiència.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Gestionar i coordinar un equip de persones interdisciplinar, entre les quals hi ha personal qualificat i no qualificat.
 • Gestionar, analitzar i optimitzar el centre, els seus processos i procediments, l’atenció, l’organització i en definitiva la millora continua.
 • Organitzar el centre, per a que sempre estiguin coberts tots serveis.
 • Programar grups.
 • Gestionar incidències.
 • Vetllar per la distribució eficient de recursos.
 • Gestionar les compres del centre.
 • Seguir i millorar els protocols de treball de qualitat del centre.
 • Vetllar per a que la normativa interna de l’entitat es compleixi i per a que la qualitat establerta en els serveis sigui la òptima.

Perfil

 • Formació acadèmica: Imprescindible formació universitària, especialitat indiferent, tot i que es valorarà formació en Psicologia, Infermeria, Treball Social o similar.
 • Coneixements: De gestió i assistencials.
 • Experiència professional: Recomanable experiència en sectors similars, i en la gestió de persones i equips de treball.
 • Aspectes a valorar: Persona responsable, rigorosa en la seva feina, amb idees fermes i que sigui constant amb les seves decisions. Amb gran capacitat de lideratge i de gestió de persones. I una molt bona orientació a les persones, entitats de caire social i amb vocació i sensibilitat cap a les relacions humanes. Amb capacitat organitzativa i gestora.

Inscriu-te

Compartir