Valoració de CVs

Director/a de Centre


 • Referència: 061
 • 04/09/2019

Descripció

Empresa de LLeida vol incorporar un/a Director/a de Centre, amb dependència directa de la Gerència, té la missió d'organitzar, ordenar i gestionar el centre, aconseguint una bona atenció a usuaris i families des de l'eficàcia i eficiència.

Funcions i responsabilitats a desenvolupar:

 • Gestionar i coordinar un equip de persones interdisciplinar, entre les quals hi ha personal qualificat i no qualificat.
 • Gestionar, analitzar i optimitzar el centre, els seus processos i procediments, l'atenció, l'organització i en definitiva la millora continua.
 • Organitzar el centre, per a que sempre estiguin coberts tots els serveis.
 • Programar grups.
 • Gestionar incidències.
 • Vetllar per la distribució eficient de recursos.
 • Gestionar les compres del centre.
 • Seguir i millorar els protocols de treball de qualitat del centre.
 • Vetllar per a que la normativa interna de l'entitat es compleixi i per a que la qualitat establerta en els serveis sigui òptima.

Perfil

 • Formació acadèmica: imprescindible formació universitària, especialitat indiferent, tot i que es valorarà formació en Psicologia, Infermeria, Treball Social o similar.
 • Coneixements: de gestió i assistencials
 • Experiència professional: recomanable experiència en sectors similars, i en la gestió de persones i equips de treball.
 • Aspectes a valorar: persona responsable, rigorosa en la seva feina, amb idees fermes i que sigui constant amb les seves decisions. Amb gran capacitat de lideratge i de gestió de persones. I una molt bona orientació a les persones, entitats de caire social i amb vocació i sensibilitat cap a les relacions humanes. Amb capacitat organitzativa i gestora.

S'ofereix:

 • Jornada: completa, amb disponibilitat horària.
 • Contracte: estable.
 • Remuneració: segons vàlua de la persona seleccionada.

Inscriu-te

Compartir