Valoració de CVs

Responsable de producció


 • Referència: 034
 • 26/04/2019

Descripció

Empresa industrial propera a Lleida precisa incorporar un/a Responsable de Producció per treballar a torns rotatis.

Les funcions i responsabilitats a desenvolupar són: 

 • Vetllar per la correcta aplicació del pla de fabricació sota les paràmetres de qualitat, velocitat i temps.
 • Dirigir i gestionar al seu equip de treball.
 • Promoure la cultura de millora.
 • Gestionar adequadament els residus generats en el seu lloc de treball.
 • Vetllar per un correcte relleu i traspàs d’informació amb el torn següent.
 • Realitzar un adequat seguiment del desenvolupament del seu equip complint el pla diari de producció en base als estàndards definits (composició de matèria prima i rati de producció).
 • Informar a les diferents àrees/seccions de canvis respecte al pla diari de producció.
 • Supervisar el control i seguiment de les rutines de treball.
 • Recopilar informació i informar de les incidències assegurant la correcta transmissió amb el seu relleu.
 • Vetllar per a que el personal al seu càrrec compleixi amb les seves responsabilitats.
 • Facilitar els mitjans necessaris per a l’adquisició i transferència dels coneixements.
 • Organitzar al seu personal en funció de les necessitats productives.
 • Gestionar a l’equip al seu càrrec, creant un clima de treball agradable, motivant i estimulant la participació.

Perfil

 • Formació acadèmica: Enginyeria Tècnica Industrial o similar.
 • Coneixements: Lean manufacturing. Anglès mig.
 • Experiència professional: experiència mínima de tres anys en posició similar.
 • Aspectes a valorar: persona amb iniciativa, capacitat de lideratge, amb pensament analític, amb capacitat d’adaptació al canvi i amb tolerància a la pressió.

S'ofereix: 

 • Horari: Torns rotatius de mati/tarda/nit.
 • Contracte: temporal + indefinit.
 • Remuneració: a valorar segons candidatures. 

Inscriu-te

Compartir