Valoració de CVs

Site Project Manager


 • Referència: 029
 • 28/03/2019

Descripció

Empresa industrial en plena expansió i amb preséncia intercional requereix incorporar un/a Site Project Manager.

Sota les directrius del Project Manager responsable del projecte a Espanya, les seves funcions seran:

 • Planificar, organitzar, controlar i supervisar l’execució d’obra.
 • Assegurar el compliment de la planificació i la qualitat dels treballs realitzats.
 • Realitzar reports de l’evolució de l’obra.
 • Modificar la programació.
 • Interpretar els plànols.
 • Realitzar càlculs i medicions de l’obra executada.
 • Resoldre incidències i imprevistos.
 • Realitzar reunions d’obra.
 • Coordinar i supervisar l’equip a càrrec.
 • Controlar el compliment del pla de seguretat i de les normes de prevenció de riscos laborals.

Perfil

 • Formació acadèmica: perfil tècnic. Es valoraran titulacions en topografia, edificació, obra, sobreestants, enginyeria industrial, arquitectura o similar.
 • Idiomes: imprescindible bon nivell d’anglès.
 • Coneixements: interpretació de plànols i realització de medicions.
 • Experiència professional: es valorarà experiència prèvia en funcions similars.
 • Aspectes a valorar: persona dinàmica, proactiva, orientada a resultats, amb capacitat de treball en equip i lideratge, comunicativa i amb capacitat de resolució de conflictes i de negociació.
 • Disponibilitat per viatjar i/o estar temporalment desplaçat (80/90% del temps).

S'ofereix:

 • Incorporació en una empresa jove i dinàmica en constant creixement i present a nivell mundial.
 • Estabilitat laboral.
 • Remuneració a valorar segons coneixements i experiència aportada. Durant els períodes desplaçat, l’empresa assumirà totes les despeses (allotjament, cotxe, dietes,...)

Inscriu-te

Compartir