Valoració de CVs

Encarregat/da d'Obra


 • Referència: 014
 • 21/02/2019

Descripció

L'empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, especialitzada en la construcció d’obra civil i edificació, precisa incorporar un/a Encarregat/da d'Obra per la Seu d'Urgell.

Les funcions i responsabilitats a desenvolupar són:

 • Transmetre la informació tècnica entre el cap d’obra i els diferents capatassos i operaris.

 • Proposar procediments, materials i tècniques d’execució i facilitar assessorament tècnic als operaris.

 • Planificar, organitzar, controlar i supervisar l’execució d’obra, assegurant el compliment de la planificació, els processos i els resultats dels treballs així com de la qualitat de les partides d’obra executades.

 • Interpretar els plànols i replantejar les unitats d’obra.

 • Coordinar els treballs amb diversos industrials i subcontractats.

 • Realitzar càlculs de materials i medicions de l’obra executada, ocupant-se també de la recepció i organització de materials, mitjans i màquina de l’obra.

 • Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos laborals.

Perfil

 • Formació acadèmica: titulació de formació professional de grau mig o superior en edificació i obra civil.
 • Experiència professional: imprescindible experiència de mínim 5 anys en obres d’edificació pública i no residencial a partir d’1 Milió€.
 • Carnet de conduir: Si.
 • Aspectes a valorar: persona amb capacitat de planificació i organització, responsable, rigorosa, orientada a resultats i al compliment de terminis i objectius, amb dots de lideratge i capacitat de dirigir i de treballar en equip.
 • Inicialment i durant el temps que duri l'obra, es localitzarà a la Seu d'Urgell. Posteriorment a determinar segons projectes. 

S'ofereix:

 • Horari: jornada completa de dilluns a divendres.
 • Contracte: indefinit.
 • Remuneració: a valorar segons candidatura i experiència aportada.

Inscriu-te

Compartir