Valoració de CVs

Responsable d'Administració i Finances


 • Referència: 021
 • 26/02/2018

Descripció

Empresa del sector de la fruita de la província de Lleida, precisa incorporar un/a Responsable d'Administració i Finances per tal de responsabilitzar-se de la gestió administrativa-financera de les companyies que formen el grup.

Funcions i Responsabilitats a desenvolupar:

 • Confecció i supervisió de la comptabilitat i dels tancaments mensuals. Avaluació constant dels circuits comptables, adaptant-los, si cal, a les necessitats, evolució i creixement del grup.
 • Realitzar control de costos i rendibilitat per activitats, unitats de negoci, productes, clients...
 • Realitzar la facturació dels diferents clients
 • Comptabilitzar els diferents moviments bancaris i conciliacions bancaries. Administrar les diferents línies de crèdit i descompte amb el pool bancari.
 • Anàlisi dels estats financer mensuals i dels principals indicadors de gestió acordats amb la gerència.
 • Elaboració dels pressupostos anyals de la companyia i el seu seguiment mensual.
 • Gestió i control de la tresoreria. Cartera de venciments de saldos de clients i proveïdors. Pressupostos de tresoreria.
 • Liquidació d'Impostos (IRPF, IVA, Intrastat, 349, 347, SII, Impost de Societat...) amb el suport de gestoria.
 • RRHH: Amb el suport de gestoria per portar tots els temes que afecten a RRHH (altes, baixes, nòmines, vacances...)
 • Coordinar amb els diferents encarregats de departaments la informació a realitzar per portar un bon control de l'activitat i de costos.
 • Vetllar per disposar d'un bon control intern. Verificar i impulsar el compliment de les normes i procediments de la companyia.

Dependència directa: Gerència

Perfil

 • Formació acadèmica: Grau en ADE o similar (Licenciat o Diplomat en Empresarials)
 • Idiomes: Valorable nivell alt d'Anglès
 • Coneixements: Coneixements de la normativa comptable i Fiscal i habituat/da a treballar amb ERP (Sap, Sage, A3, Navision)
 • Experiència professional: Experiència en una posició similar
 • Aspectes a valorar: Persona ordenada, implicada, resolutiva i amb iniciativa. Amb excel·lents capacitats analítiques i de gestió. Persona discreta.

S'ofereix

 • Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 17h (parant per dinar)
 • Contracte: indefinit
 • Remuneració: A negociar segons candidatures

Inscriu-te

Compartir