← Altres entrades

De l’economia lineal a l’economia circular


Fa 70.000 anys els Sapiens inicien la formació de les anomenades cultures humanes i a través de la primera Revolució, la Cognitiva, podem dir que s'inicia la nostra història. L'Homo sapiens és l'única espècia humana sobrevivent, és a dir, nosaltres i la que a través de la seva evolució realitzarà les següents Revolucions: l'Agrícola, accelerada fa uns 12.000 anys que va aportar poblats permanents gràcies a l'avanç en el conreu de plantes i domesticació d'animals; la Científica, que es va iniciar fa només 500 anys i on la humanitat reconeix la seva ignorància i comença a adquirir poder i afinar el seu ego i per finalitzar la Revolució Industrial quan, fa no més de 200 anys, l'estat i el mercat substitueixen la família i la comunitat i s'inicia l'extinció massiva de plantes i animals.

Al llarg d'aquests 70.000 anys hem passat d'un equilibri sostenible entre humans i recursos de la terra a una economia lineal progressiva on les empreses extrauen i fabriquen i les persones comprem, utilitzem i llencem. Aquest procés deixa els recursos naturals esgotats, col·lapsats i un sistema exhaust.

La Revolució tecnològica, que no ha estat una revolució com a tal sinó una adaptació i progressió a les noves necessitats, no ha modificat ni reinventat l'economia lineal, és més, ha fet que aquesta es globalitzi incrementant l'esgotament dels recursos primaris.

Ara ens cal un nou plantejament que ja s'està dibuixant en algunes empreses d'arreu del món. El canvi de l'economia lineal cap a l'economia circular suposa el fer un ús eficient dels recursos essencials, limitar l'impacte mediambiental de l'ús d'aquests recursos passant del consumisme incontrolat a un altre de comprar per necessitat, reutilitzar, reparar, reduir i reciclar.

L'economia circular significa la intersecció dels aspectes ambientals, econòmics i socials deixant de banda l'extracció desmesurada de reserves naturals i combustibles fòssils, la fabricació de productes de baixa qualitat, la utilització i compra desenfrenada i l'eliminació mitjançant l'acumulació de residus que no es poden reciclar ni reutilitzar. Per tant l'economia circular significa un nou model de societat que, sense deixar de banda l'avanç tecnològic i robòtic, utilitza i optimitza els stocks, aposta per energies renovables i genera el mínim de residus amb l'objectiu final d'incrementar l'eficiència de l'ús dels recursos i lluitar contra l'accelerat canvi climàtic.

Des d'Òptima creiem que apostar per l'economia circular pot aportar diferents avantatges i beneficis a les empreses i a les persones. Un increment dels ingressos per les activitats circulars que se sumen a la reducció de les despeses de producció i a un estalvi net en els costos en matèries primes. Alhora, aquesta economia genera solucions creatives i sostenibles i estimula la innovació que juntament amb l'ús de les avançades tecnologies derivades de la digitalització i la robòtica, està destinada a la creació de treball d'alta especialització. També genera un creixement de l'oferta local, principalment en llocs de treball menys específics. Per tot, l'economia circular representa una eina estratègica de gran valor tant per a les empreses com per a les persones.

Filo Rodié. Tècnica de Comptabilitat i Igualtat d'Òptima Business Consulting

COMPARTIR