← Altres entrades

Com fer que els llocs de treball generin felicitat?


Si partim de la premissa que treballem per necessitat i que, si no és així, probablement molts diuen que serien més feliços (o menys infeliços), què s'hauria de fer perquè els empleats/des fossin feliços a la feina?

En aquest post vaig a explicar les claus per fer que treball i felicitat siguin compatibles i, a més, sinèrgics.

Existeixen moltes teories sobre la motivació en el treball i gran part d'elles coincideixen en que la motivació intrínseca és la font de motivació més potent que hi ha. La motivació intrínseca no necessita cap element de recompensa extern per funcionar, ja que les persones tenim una motivació espontània, fruit de la nostra capacitat mental i de la nostra voluntat. Existeixen fets i situacions que són motivadores per si mateixes.

"La motivació intrínseca és la que ens mou a fer coses pel simple fet de voler fer-les."

Quins són els denominadors comuns que fan que s'activin els mecanismes de la motivació intrínseca?

Si pensem en aquelles coses que gaudim fent-les i que, a més, quan les fem, aquestes ens suposen molt esforç i dedicació, ens adonarem que probablement tenen en comú algun d'aquests aspectes: la curiositat, la complexitat, el plaer, la cosa imprevisible o la novetat.

Són diversos els motius que fa que les persones ens moguem a fer coses sense cap incentiu extern a canvi. Ho fem perquè volem i perquè l'incentiu està implícit en la tasca.

Què passaria si tinguéssim en compte aquests denominadors comuns en el disseny dels llocs de treball?

Algunes jobs descriptions estan fetes només pensant en els "Què" i no en els "Per què". Estan fetes com a meres instruccions del que el/la treballador/a ha de fer i posen especial focus en la tasca. Això converteix les persones en executors d'ordres i els fa reactius. Per tant, la motivació serà extrínseca i encara que és una manera de funcionar segura, no és excel·lent.

Si volem aconseguir llocs de treball que generin felicitat hem de canviar el focus i pensar en les persones i no només en les tasques. Hem activat els interruptors de la motivació intrínseca. Per a això, has de definir molt bé els objectius i deixar molt clares les responsabilitats. A partir d'aquí, confia en el talent de les persones i deixa que siguin aquestes les que aportin les seves capacitats per donar resposta als objectius. Només així aconseguiràs donar sentit a la vida professional i personal.

Per a mi, les quatre claus per fer que la feina sigui una font més de felicitat són:

  • Plantejar els llocs de treball com a reptes i definir objectius difícils però realistes.
  • Afavorir el desenvolupament personal i professional.
  • Compartir la responsabilitat dels projectes i les tasques.
  • Donar confiança i assumir que es cometran errors.

Deixa que les persones utilitzin la seva capacitat mental per funcionar, i així aconseguiràs que siguin més feliços.

Xavier Pascual, Consultor Associat d'Òptima Business Consulting

COMPARTIR