← Altres entrades

Mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats en el treball i l'ocupació


El passat 8 de març de 2019 va entrar en vigor el Reial Decret-llei 6/2019, en virtut del qual s'estableix una sèrie de mesures per garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral i ocupacional. A través d'aquesta normativa s'han modificat i afegit alguns preceptes de legislació ja existent.

Un d'aquests ha estat la LLEI PER A LA IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES (LO 3/2007): Obligatorietat de Pla d'Igualtat per a empreses de més de 50 persones treballadores.

Mitjançant el present Real Decret-llei obliga a les empreses amb més de 50 persones treballadores a disposar d'un pla d'igualtat. El termini per a implantar el pla d'igualtat varia en funció del número total de persones treballadores a l'empresa:

Fins a 49

No és obligatori

Entre 50 i 99

3 anys (fins 08/03/2022)

Entre 100 i 150

2 anys (fins 08/03/2021)

Entre 151 i 250

1 any (fins 08/03/2020)

ÒPTIMA, consultoria de RRHH amb més de 10 anys d'experiència en l'àmbit de la igualtat, posa al vostra abast les eines i personal qualificat necessari per tal de complir amb aquesta obligatorietat.

Contacteu amb nosaltres i us farem una proposta a mida de les vostres necessitats.

COMPARTIR