← Altres entrades

Distintiu "Igualtat a l'Empresa"


Us informem que ha estat publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) nº36 de 11 de febrer la Convocatòria per a la concessió del distintiu "Igualtat en l'Empresa" (DIE) corresponent a l'any 2018, i s'estableixen les bases reguladores.

  • Data de finalització de presentació de candidatures: 11/04/2019

Més informació a: http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/convocaDIE/home.htm

El distintiu "Igualtat en l'Empresa" (DIE) és una marca d'excel·lència que reconeix a les empreses i altres entitats que destaquin en el desenvolupament de polítiques d'Igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, mitjançant la implantació de plans d'igualtat. La concessió d'aquesta distinció s'instrumentalitza mitjançant convocatòries anuals en què poden participar qualsevol empresa o entitat, tant privada com pública, que destaqui, de forma integral en l'aplicació i en els resultats de les mesures d'igualtat de dones i homes desenvolupades en la seva organització pel que fa a: condicions de treball, models d'organització en altres àmbits com serveis, productes i publicitat de l'empresa.

Si la teva empresa/entitat està pensant en implantar un Pla d'Igualtat, Òptima posa al vostre abast les eines i el personal qualificat per realitzar el procés d'implantació.

Si esteu interessats en rebre més informació, truqueu-nos al 973 72 58 95.

COMPARTIR