← Altres entrades

Venda consultiva o venda tradicional?


Cansat de justificar el preu / qualitat del producte o servei?

El venedor consultor va més enllà del típic professional "persuasiu", "expert en característiques" o "solucionador de problemes". Actua com un assessor de negocis, afegint valor al resultat de negoci del client. Per això, el venedor ha de conèixer el negoci del client, la indústria, el context competitiu, els comportaments de compra i les prioritats, entre altres aspectes.

Què és la venda consultiva?

La venda consultiva és un conjunt d'eines de venda que permet a les empreses i als seus venedors fer de la seva "forma de vendre" un avantatge competitiu, com pot ser-ho el propi producte o servei. La venda consultiva integra el coneixement que els venedors tenen dels seus productes/serveis amb el coneixement que tenen dels compradors/client.

Vendre no perquè el producte sigui millor, ja que la competència és similar. No perquè el preu sigui menor. Vendre perquè el coneixement que tenim del negoci del client i dels clients d'aquest és molt superior al que té la nostra competència i en alguns casos, superiors als que pot tenir el propi comprador. El nostre avantatge competitiu no està centrat en els beneficis del producte / servei o en el preu, sinó en el coneixement que tenim per ajudar-lo a millorar el seu negoci i la relació amb els seus clients.

Per tant, la venda tradicional basada en els beneficis del producte o servei ja no és útil en mercats d'alta rivalitat on la competència cada cop còpia més ràpidament les innovacions i on els clients els importa tenir una bona oferta de preu. En aquests entorns un canvi d'enfocament de venda tradicional a venda consultiva proporciona nous avantatges competitius.

Per què és una gran oportunitat assistir al programa "La venda consultiva"?

Si vols descobrir com a través de les habilitats de comunicació comercials pots gestionar i crear valor en el negoci dels teus clients, no te'n penediràs! A més, EADA utilitza en les seves formacions un model pedagògic que es fonamenta en l'aprenentatge actiu i pràctic per part dels participants. "Aprendre fent" front a "aprendre escoltant" utilitzant el mètode del cas, projectes corporatius, simulacions de negocis, anàlisis i grups de discussió i treball en equip.

Qui és Victor Moliner?

Victor Moliner és un dels formadors top d'EADA en vendes i màrqueting i actual director de CoreTarget Consulting. Ha impartit formació a un gran novembre d'empreses com Basf, Nestlé o Abertis Telecom i ha gestionat projectes de consultoria d'empreses en l'àrea de vendes i màrqueting. Les seves àrees d'especialització són estratègia, màrqueting estratègic i intern, política de distribució i política de preus i vendes.

Encara tens dubtes d'assistir a aquest programa? Inscriu-te aquí

COMPARTIR