← Altres entrades

Atracció del talent en les organitzacions


Fa relativament pocs anys, quan les organitzacions precisaven incorporar talent, el trobaven relativament fàcil. Avui en dia, la situació ha canviat. En molts casos, en determinades professions (sobretot les relacionades amb la tecnologia, l'enginyeria ...) hi ha escassetat de professionals. Aquest aspecte ha derivat el que s'anomena una "guerra pel talent" entre empreses, que les obliga a enfocar tots els recursos i tàctiques possibles per "captar" el talent especialitzat.

En aquest sentit es fa imprescindible que les empreses, concretament l'àrea de recursos humans, treballin la seva marca com a "ocupadors" dels seus treballadors, i ho aconseguiran realitzant una proposta de valors atractiva, i implementant una bona estratègia de "Employer Branding" a nivell intern i extern (especialment a través de les xarxes socials), amb l'objectiu de projectar una imatge atractiva per a aquest talent del què parlem. I és que avui en dia, l'empresa no només ha de cuidar la seva imatge de cara als seus clients i consumidors , sinó que s'ha de mostrar especialment atractiva per als seus treballadors actuals - no perdem de vista que són els nostres millors ambaixadors -, i per a professionals que poden aportar molt en el seu negoci.

Actualment el talent dels treballadors -de la nostra organització i de la competència- està en les xarxes. Les xarxes socials s'han convertit en una eina molt útil per buscar, identificar i atreure nou talent. Qualsevol persona pot ser un/a candidat/a potencial per a una organització. Què ens aporten les xarxes socials en un procés de selecció de talent? Aporten més informació actualitzada sobre els candidats, dels quals disposem de la seva trajectòria, així com dels seus interessos, les seves relacions, la seva activitat en les xarxes.... Poden arribar a ser canals corporatius per a relacionar-se amb els candidats, involucrar-los i crear entusiasme, així com per donar a conèixer la cultura de l'empresa, el seu projecte i tot allò que la faci atractiva.

També ens ofereixen la possibilitat d'identificar possibles candidats passius, és a dir, que no estan en recerca activa d'ocupació. Aquesta és una de les majors avantatges de les xarxes socials: tenir a disposició professionals que poden ser atractius per a la nostra organització en el moment que estem buscant. També hem de tenir en compte que els nostres treballadors actuals són a la xarxa i, per tant, són possibles candidats per a la nostra competència. Per això, es fa imprescindible cada cop més tenir estratègies i programes de recursos humans atractius per, no només seleccionar, sinó alhora mantenir el talent a l'empresa.

Atraure i seleccionar el millor talent des d'un bon lideratge requereix: definició del lloc, informació detallada de l'empresa, de la seva cultura i de la seva estratègia, estudi de l'objectiu d'encaix entre organització i candidats, i de l'acompanyament durant els primers dies del nou professional en l'organització. Un dels reptes de l'àrea de recursos humans en les organitzacions.

Jovita Latorre Saura. Psicòloga i Directora de Optima Business Consulting

COMPARTIR