← Altres entrades

El perfil dels treballadors del futur


L'any 2030, el 85% dels treballadors seran part del que actualment coneixem com a generacions Centenial i Z. Una de les principals competències d'aquests futurs treballadors serà la competència informàtica, fet que comportarà l'augment de peticions per obtenir una major flexibilitat laboral, i molts d'ells optaran per recursos com el teletreball.

A nivell d'habilitats, la creativitat superarà a competències com la negociació i la flexibilitat, amb l'objectiu d'ajustar-se a les noves exigències del mercat i satisfer les expectatives dels clients. Tot això, com a resultat de la introducció de la intel·ligència artificial en les empreses, i la execució més ràpida de tasques per part d'aquesta.

A nivell de lideratge, l'aprenentatge social serà imprescindible per als nous líders del futur. Els equips rígids i els espais de treball tancats deixaran de ser efectius.

Una de les principals responsabilitats de les organitzacions serà mantenir als seus treballadors actualitzats, per incrementar el seu valor laboral i augmentar la seva competitivitat. Algunes de les metodologies més utilitzades seran l'aprenentatge vivencial i el neuroaprenentatge.

Davant de tots aquests canvis, els departaments de Recursos Humans hauran de re-elaborar les seves estratègies de reclutament i crear campanyes de màrqueting innovadores per captar treballadors i col·laboradors capaços d'adaptar-se a aquestes exigències del futur.

COMPARTIR