← Altres entrades

La teva empresa necessita un Pla d'Igualtat?


Des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la integració de la igualtat en l'àmbit laboral a través de l'elaboració i implantació de Plans d'Igualtat és una obligació per a totes les empreses de més de 250 persones treballadores.

En aquesta línia, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats ha convocat les ajudes destinades a les petites i mitjanes empreses i altres entitats amb una plantilla d'entre 30 i 250 persones per a l'elaboració i implantació de Plans d'Igualtat per al foment de la igualtat entre dones i homes. Aquelles empreses interessades han de presentar la seva sol·licitud telemàticament abans del 23 de maig.

Si la teva empresa/entitat està pensant en implantar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats, Òptima posa al vostre abast les eines i el personal qualificat per realitzar el procés d'implantació.

Si esteu interessats en rebre més informació, truqueu-nos al 973 72 58 95.

COMPARTIR