Accions formatives - Optima Accions formatives 2018-10-23T11:03:23+00:00 Houdini https://www.optima.cat/ca/accions-formatives <![CDATA[Tècniques de venda. Venc tot el que vull!]]> Augmentar la cartera de clients millorant el mètode de treball. Donar a conèixer les claus i eines principals per a la millora comercial. Optimitzar els recursos comercials propis per treure'n el millor rendiment. Conèixer mètodes per accedir a nous clients referenciats. Reconèixer la venda com a protagonista estructural de l'empresa.

]]>
2016-07-18T10:08:30+00:00 2017-10-20T10:08:58+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/196
<![CDATA[Programa de Desenvolupament d'Habilitats de Gestió de Persones i Lideratge]]> El programa és adequat per a totes aquelles persones directives, responsables d'equips i/o responsables de departaments o àrees, doncs afavoreix que adquireixin les eines necessàries en l'aprenentatge i desenvolupament de la seva funció directiva, en el seu rol de líder a l'organització.

]]>
2017-11-30T10:40:08+00:00 2018-04-27T09:56:36+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/223
<![CDATA[Perfeccionament Excel "en 2 tardes"]]> Perfeccionament i aprofundiment de les funcions més complexes de l’Excel.

]]>
2017-12-18T13:28:04+00:00 2018-02-20T11:38:21+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/225
<![CDATA[Especialització taules dinàmiques "en 2 tardes"]]> Adquirir de forma ràpida i intensiva el coneixement de les taules dinàmiques que ens proporciona el programa Excel.

]]>
2017-12-18T13:31:35+00:00 2018-04-12T08:14:58+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/226
<![CDATA[Neuromàrqueting i Neurocomunicació. Com convèncer i connectar amb els teus clients?]]> Assistint en aquest curs tens l'oportunitat per a descobrir què fa que un missatge sigui efectiu. Apendràs com utilitzant tècniques que provenen de la neurociència podem incrementar la influència amb els nostres clients i millorar els resultats comercials. 

]]>
2018-02-27T12:26:38+00:00 2018-06-04T12:10:28+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/229
<![CDATA[Inicia't a l'Excel "en 2 tardes"]]> Adquirir de forma ràpida i intensiva el coneixement en les tasques bàsiques d’un full de càlcul, com són les operacions, fórmules, sèries, gràfics i llistats de dades.

]]>
2018-02-27T12:13:31+00:00 2018-05-10T10:01:52+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/227
<![CDATA[Últimes places! Perfeccionament Excel "en 2 tardes"]]> Perfeccionament i aprofundiment de les funcions més complexes de l’Excel.

]]>
2018-02-27T12:16:26+00:00 2018-08-01T10:40:38+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/228
<![CDATA[Especialització taules dinàmiques "en 2 tardes"]]> Adquirir de forma ràpida i intensiva el coneixement de les taules dinàmiques que ens proporciona el programa Excel.

]]>
2018-04-19T12:34:03+00:00 2018-09-20T08:15:12+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/231
<![CDATA[Renovació certificat. Manteniment higiènic sanitari d'instal.lacions de risc davant legionel.la.]]> Adquirir coneixements per actualitzar la formació realitzada i d’aquesta manera poder adequar-se als nous avanços científics i tècnics, per a prevenir la Legionel·losis.

]]>
2017-09-05T07:23:22+00:00 2018-09-17T12:23:29+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/218
<![CDATA[Inicia't a l'Excel "en 2 tardes"]]> Adquirir de forma ràpida i intensiva el coneixement en les tasques bàsiques d’un full de càlcul, com són les operacions, fórmules, sèries, gràfics i llistats de dades.

]]>
2018-06-08T07:32:55+00:00 2018-10-23T11:03:23+00:00 https://www.optima.cat/ca/accions-formatives/233