Places obertes

Renovació certificat. Manteniment higiènic sanitari d'instal.lacions de risc davant legionel.la.


 • Data inici: 04/05/2020 - Data fi: 05/05/2020
 • Dies: 4 i 5 de maig de 2020
 • Horari: de 09:00 a 14:00
 • Durada: 10 hores
 • Lloc: Obra Social Ibercaja. Rambla Ferran, 38 de Lleida
 • Preu activitat: 190€ + Iva

Objectius

Adquirir coneixements per actualitzar la formació realitzada i d’aquesta manera poder adequar-se als nous avanços científics i tècnics, per a prevenir la Legionel·losis.

L’apartat 5 de l' Ordre SCO/317/2003 estableix que:

“El personal que realitzi operacions de manteniment higièniques i sanitàries realitzarà un curs cada cinc anys per tal d’actualitzar els avenços científics i tècnics dels continguts dels annexes. La duració mínima d’aquest curs serà de 10 hores i inclourà l’ actualització dels seus coneixements sobre legislació vigent en matèria de salut pública i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració de programes de control”
 

Adreçat a

Responsables del manteniment higiènic-sanitari que tinguin la necessitat  de renovar la Certificació Oficial.

Programa

 • Programa de manteniment higienic-sanitari: Diagnòstic de situació. Programa d'actuació. Avaluació.
 • Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex.: nebulitzadors).
 • Biocides i productes químics d'elecció en cadascuna de les instal·lacions de risc en què la legionel.la pot proliferar i disseminar.
 • Presa de mostres. Certificació i acreditació.
 • Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de Legionel·la: tècniques de detecció ràpida.
 • Responsabilitats de les empreses de manteniment.
 • Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Amb col·laboració:

Inscriu-te

Compartir