Places obertes

Lean Operations & Supply Chain Management


  • Data inici: 02/10/2019 - Data fi: 30/10/2019
  • Dies: Dimecres, 2, 23 i 30 d'octubre de 2019
  • Horari: de 09:30 a 14:00 i de 15:30 a 19:00 h
  • Durada: 24 hores (3 sessions de 8 hores)
  • Lloc: Hotel Ibis Lleida. C/María Montesori s/n.
  • Preu activitat: 450€ + Iva

Aquest programa més avançat permet el disseny de totes les operacions i tota la cadena de subministrament en una empresa, i prendre les decisions clau en funció del mercat o client al qual ens dirigim. Posa les bases per a la relació amb els clients i amb els proveïdors, alineats en la mateixa cadena de subministrament.

Per augmentar l'eficàcia dels processos d'operacions, i poder mantenir els processos productius ubicats en els països occidentals, cal competir no només per cost sinó competir per servei, gamma, qualitat, marca, flexibilitat, innovació, ... i això no es pot resoldre només amb màquines i ordinadors, cal la implicació dels col·laboradors i de la seva motivació.

"Per sobreviure en un món globalitzat, competir només per cost és una cursa que no guanyarem".

 "La competència ja no es produeix entre empreses, sinó entre cadenes de subministrament".

A QUI VA DIRIGIT

  • Empreses que busquin capacitar als seus empleats en la utilització d'unes eines avançades del Lean, en el disseny i gestió de les operacions i de la cadena de subministrament.
  • Persones que vulguin aprofundir la seva formació Lean en l'àrea del disseny, gestió de les operacions i de la cadena de subministrament.

PROGRAMA

Sessió 1.


LOS -LEAN OPERATIONS STRATEGY. 

L'objectiu d'aquesta sessió, és definir estratègicament, sota una filosofia Lean, totes les decisions en el camp de les Operacions, i que totes les àrees estiguin alineades amb l'objectiu estratègic de l'empresa industrial o de serveis (cost, servei, gamma, qualitat, marca, flexibilitat, a mida, innovació) .

Com gestionar les diferents decisions clau d'operacions, sota un entorn lean, perquè siguin coherents entre si, i amb una orientació a client competitiva.

Contingut:

En funció del posicionament de màrqueting de l'empresa en el mercat (preu, servei, qualitat, marca, flexibilitat, innovació, ... ) perquè el client ens compra a nosaltres i no a la competència, definir el nivell de servei de l'empresa que permeti el disseny de les Operacions, enfocada a millorar la clau competitiva establerta. Per a cadascuna de les claus competitives anteriors el disseny de les operacions ha de ser diferent. És aquest posicionament competitiu de l'empresa que ens permetran establir els canals de comercialització, xarxes de distribució, tipus de transport, utilització d'operadors logístics, ubicació dels centres de producció del producte o servei, capacitat, tipus de procés, grau d'externalització en les operacions, estratègia de compres, control, innovació, etc, 

Estratègia Lean d’operacions

- Procés d'operacions. Estratègia d'Empresa i d'Operacions. Antropologia de la gestió de les operacions (del projecte a la gestió lean). Les claus competitives de l'empresa. Presa de decisions Hard i Soft en Operacions. Relació amb el cicle de vida del producte. Tipus de procés. Matriu procés - producte. Enfocament de plantes en producte o procés. Focalització de plantes. Globalització. Elaboració de l'estratègia d'operacions.

LSCM - LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 

Definir estratègicament, sota una filosofia Lean, tota la cadena de subministrament interna i externa en relació amb els nostres clients i proveïdors (Supply Chain Management), i que totes les àrees estiguin alineades amb l'objectiu estratègic de l'empresa industrial o de serveis.

Entendre les diferents tècniques lean de la gestió d'aprovisionament i distribució, tant intern, com extern amb els proveïdors, per assegurar una creació de flux i de valor en les operacions.

Disseny estratègic d’una LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

- Formulació, disseny i implantació de l'estratègia de la SCM en una empresa. Condicionants de l'entorn. Factors de competitivitat. Innovació: desafiaments, reptes, i mancances. Matrius d'integració logística. Punt de penetració de comanda, punt d'inventari, punt de customització, punt de màxima comunalitat, punt de previsió de vendes, tipus de planificació, punt de desacoblament… Coherència de les decisions en el SCM. Principals tendències.

Projecte d’implantació de les tècniques LEAN al llarg de la cadena de subministrament

Com dissenyar un projecte d'implantació lean en una companyia: com establir el procés i l'ordre d'implementació de les diferents tècniques lean en els diferents camps (distribució, fabricació, compres, organització, lay-out, planificació, qualitat, manteniment, motivació- cultura-coneixement, sostenibilitat, ....)

Sessió 2.


LDM - LEAN DISTRIBUTION MANAGEMENT. 

Donat un nivell de servei preestablert (mercat, estratègia empresa), dissenyar i gestionar el flux d'informació (comandes de clients, albarans, factures, ...) i el flux de materials (xarxa de distribució, magatzems, transformació de producte, transport) entre l'empresa i els nostres clients.

Contingut:

Aplicació del model de gestió Lean al disseny i gestió de la Distribució: mercat, canals de comercialització, xarxes de distribució, magatzems, transport, operadors logístics.

- El mercat. Màrqueting. Creació de valor per al client. Logística integral. Canals de Distribució. Estratègies de canal i implicacions logístiques. Xarxes de Distribució. Definició del Nivell de Servei. C.R.M. El cicle de satisfacció del client. Gestió del Cicle de Comanda. Organització i Gestió del departament de servei al client. Lean Transport. Distribució Física. Transport. Subcontractació. Operadors Logístics. Gestió d'un Operador Logístic. Aliances, 3rd and 4th Party Logístics. Integració Lean amb el client: Programes de col·laboració avançada amb els clients: ECR Logística i Comercial. Category Management. Canvi cultural a les companyies Lean. Elements del canvi cultural a tenir en compte en la transformació Lean, del disseny i gestió del cicle de distribució, d'una empresa tradicional a una empresa lean.

Sessió 3.


LBM - LEAN BUYING. LEAN PURCHASING. 

Dissenyar i gestionar el cicle de compres com un factor clau en la competitivitat de l'empresa. Entendre el creixent procés d'outsourcing de les activitats de l'empresa, així com la desintegració vertical a la compra de materials (el dilema de fabricar o subcontractar) que comporta la deslocalització de les plantes industrials i dels serveis.

Contingut:

Estratègia LEAN de compres i aprovisionaments

Visió estratègica de les compres i l'aprovisionament. L'evolució en la relació amb els proveïdors amb els aspectes de cost, servei, qualitat, disseny, ...

El dilema de comprar o fabricar nosaltres mateixos el producte o servei. Dues grans tendències marquen l'estratègia actual de les compres: l'eficiència en la relació amb els proveïdors (lean buying, i l'outsourcing).

LEAN Buying

Aplicació dels conceptes lean a les compres, millora en l'eficàcia i eficiència en les formes de relació amb els proveïdors. Camí cap a una integració del proveïdor en la nostra cadena de subministrament.

La integració amb proveïdors i clients ha estat una necessitat per eliminar les activitats sense valor afegit en la coordinació amb ells, i avançar en la col·laboració de polítiques comercials, gestió del subministrament, disseny del producte, ...

LEAN Suppling

Aplicació dels conceptes de lean planning (gestió d'estocs kanban, reposició, ....); així com diferents tècniques de lean transport (run milk truck camions lean, ...).

Aquesta tendència ha originat tot un seguit de diferents tècniques de col·laboració, que englobades sota el paraigua del concepte de ECR (Efficient Consumer Response) s'han subdividit en les diferents Tècniques de: QR, ER, CPFR, Epos, EP, PIP s, CR s.

Formador

August Casanovas, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor per la UPC en Direcció i Administració d'Empreses. Màster en Direcció i Administració d'Empreses a ESADE. Diversos cursos i seminaris de Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció General (PDG) a IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (GRUP CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (Almirall Prodesfarma) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHWEPPES, CAMP-BENCKISER). Consultor i assessor d'empreses. Soci fundador, Expert i Sènior Faculty Member de l'INSTITUT LEAN MANAGEMENT a Espanya. Membre de la LEAN GLOBAL NETWORK. (www.augustcasanovas.com)

Inscriu-te

Compartir