Òptima

Te llevamos donde tu quieras

Llistat d'activitats formatives

Activitats formatives

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Data inici: 20/03/2017 - Data fi: 03/04/2017

Dates formatives: Dilluns, 20 i 27 de març i 3 d'abril de 2017

Horari: de 09:30 a 14:00 i de 15:30 a 19:00

Durada: 24 hores (3 sessions de 8 hores)

Lloc: Hotel Senator Condes. Avinguda Barcelona, 87 25001 Lleida

Metodologia: Aquest curs està basat en un format pràctic per tal d'aprendre els conceptes clau mitjançant instrucció, discusió, simulació i exercicis en petits grups.

Preu activitat: 450€ + IVA (Curs Bonificable).

Objectius

La forta competitivitat entre les empreses, el cost alt de la mà d'obra local enfront d'un món globalitzat, han portat a augmentar l'eficiència i eficàcia del procés de producció ja sigui amb una automatització del procés o amb la informatització del procés (en tots dos casos substitució de les persones per maquinària i ordinadors), però això implica grans inversions, traslladant la producció a països de baix cost (Low Cost Countries).

Una tercera via per augmentar l'eficàcia del procés de producció, i poder mantenir els processos productius als països occidentals, és competir no solament per cost (els dos casos anteriors) sinó competir per servei, gamma, qualitat, marca, flexibilitat, innovació, i això no pot resoldre's solament amb màquines i ordinadors, és necessària la involucració dels col•laboradors i de la seva motivació.

La gran revolució en aquest sentit va ser el sistema Toyota (Toyota Production Systems), àmpliament copiat per moltes empreses occidentals, i posteriorment el sistema Lean Manufacturing.

En aquest curs incorporarem els pilars fonamentals d'una implementació Lean en les plantes de producció.

Adreçat a

Persones amb càrrec de responsabiliat en l'area de producció,  directors de producció, caps de planta, responsables de torn productiu, responsables de secció i qualsevol persona interessada en desenvolupar-se dins d'aquest àmbit.

Programa

1. Fonaments del Lean Management

Aquest curs ajudarà a entendre què implica una transformació lean, on comença, quines qüestions claus s’han de plantejar, quina possible seqüència d’accions de millora podria realitzar-se i com s’ha de gestionar el procés de canvi.


1.1 Els orígens del Lean. Què és Lean? Les bases del pensament lean.
1.2 Per què aplicar Lean? En que es beneficia el negoci d’una aplicació lean.
1.3 Per on començar? Entendre la demanda.
1.4 Aprendre a definir correctament Valor.
1.5 On està el malbaratament? Aprendre a veure un Flux de Valor i les oportunitats de millora en els seus processos.
1.6 Cóm crear Flux? Diferents maneres d’eliminar els obstacles que impedeixen el Flux àgil.
1.7 Buscar la millor interacció en tres elements bàsics (Home-Màquina-Material)
1.8 Muda/Mura/Muri (Waste/Variacions/ Pràctiques Injustificades)
1.9 Cóm crear Flux i Pull des del client? Processos que permeten produir, a petició del client, nivellar la producció.
1.10 Cóm gestionar el Value Stream.

2. Procés d’estandarització

El treball estandaritzat és una de les eines LEAN més potents però menys utilitzada.
Es pretén:
Entendre els fonaments de l’estandarització i la importància del seu paper dins d’un sistema eficaç.
Utilitzar les eines de treball estandaritzades.
Introduir en els seus processos tècniques d’estandarització per: Formació, eliminació de desbarataments, potenciació del canal de millores i avaluació de resultats d’aquesta millora.


2.1 Cóm observar un lloc de treball.
2.2 Cóm detectar els malbarataments a partir de l’observació.
2.3 Identificació dels elements de treball.
2.4 Els tres documents utilitzats per establir treball estandaritzat.
2.5 Treballar conceptes bàsics amb exemples.
2.6 Auditories de l’estandarització


3. Value Stream Mapping

El VSM és una representació en paper (i llapis!) de cada procés, moviment de material i circulació d’informació. Al final de la formació s’entendrà cada una de les parts que el composen i es capacitarà per realitzar VSM reals.
Es pretén:
Comprendre i explicar els beneficis del Mapa de Flux de Valor (VSM) a d’altres.
Fer un mapa de flux de valor inicial bàsic.
Identificar els conceptes lean més importants.
Fer un mapa de flux de valor futur bàsic.
Desenvolupar un pla de posta en pràctica bàsic


3.1 La millora de valor - flux versus la millora de procés
3.2 Què és un flux lean?
3.3 Exercici: Mapa de flux (VSM) actual.
3.4 L’eficiència individual versus l’eficiència de sistema
3.5 Construir supermercats ó seqüència.
3.6 Fluxos de procés ininterromput.
3.7 Planificació a un sol punt.
3.8 Dissenyar un flux lean.
3.9 Exercici: Mapa de flux (VSM) futur.
3.10 Cóm crear un pla per implementar el flux futur.


4. Aplicació del Lean Manufacturing en l’àrea de producció

Per augmentar l’eficàcia del procés de producció, i poder mantenir els processos productius en els països occidentals, cal competir no solament per cost sinó també per servei, gamma, qualitat, marca, flexibilitat, innovació, i això no es pot resoldre només amb màquines i ordinadors, és necessària la involucració dels col·laboradors i de la seva motivació.

4.1 Principis bàsics de Lean Management.
4.2 Grups de millora i de resolució de problemes.
Eliminació de desbarataments.
KAIZEN, SOIFUKU, ISHIKAWA, PDCA, A3, 5 Why’s, SCRA’s,… MUDA, MURA, MURI,…
Resolució de problemes: ISHIKAWA, 5 WHY’s,…
Cicles PDCA, SDCA i SCRA.
4.3 Creació de flux. Millora de processos.
Estandarització de processos, llocs de treball i lay-out. Sistematització.
Organització 5 S’s, ANDON, POKAYOKE, SMED (canvis ràpids), SHONINKA, SHOJINKA, JIDOKA, TQM, Kanban’s, Heijunka,…
4.4 Qualitat Total
Mura, Visual Control, Andon, Production Control Board, Line Stop, SPC, Sis Sigma,…
4.5 Gestió Integral d’Actius
Fiabilització de la maquinària.
T.P.M. Total Productive Maintenance.
Manteniment reactiu, predictiu, preventiu, continu, autònom, total.
Disseny lean en origen dels processos, lay-outs i maquinària.
4.6 Visió global de la fàbrica. Eines de diagnòstic.
(V.S.M.) Value Stream Map de fabricació.
4.7 Canvi cultural lean en fabricació.
Motivació, millores, polivalència, rotació, objectius, estils de direcció, formació, ètica i sostenibilitat.
4.8 Projectes de transformació lean en fàbriques, exemples de models per pilars. Cóm s’aplica en una planta: en disseny, implantació i millora continua.

Professorat

August Casanovas, Enginyer Industrial per la UPC. Dr. En Direcció i Administració d’Empreses. Postgraus en Direcció d’Operacions i Logística per la Cranfield University (UK). PDG per IESE. Soci fundador i Senior Faculty Member de l’Institut Lean Management a Espanya.

 

Amb col·laboració:

Comparteix

En què t'agradaria formar-te?

Fes-nos-ho saber!

OPTIMA BUSINESS CONSULTING, SL

Avda. Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida) 25005 LLEIDA

Oficina Barcelona Trinxant 100 local. 08026. 93 457 41 45